La contaminació química és una amenaça global que justifica una acció mundial. A la cinquena reunió de l’Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEA5) del 2021, els governs de tot el món van prioritzar la contaminació química en les tasques de la UNEP pel període 2022-2025, juntament amb el canvi climàtic i la biodiversitat. A més, s’acordà que es prendrà una decisió sobre l'enfortiment de la interacció ciència-política sobre productes químics i residus a la segona sessió de l'UNEA5 el 2022.

L’International Panel on Chemical Pollution (IPCP) us convida a donar el vostre suport a establir un organisme mundial basat en la interacció entre ciència i política sobre productes químics i residus, semblant al Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i a la Plataforma Intergovernamental de Ciència-Política sobre Biodiversitat i els Serveis dels Ecosistemes (IPBES).

Fins   ara,   s'han  realitzat  i  s'estan  realitzant  molts  estudis
científics per assessorar sobre els problemes deguts a l’augment creixent de productes químics en ús, la seva diversificació, els seus residus, els danys associats que genera aquesta activitat i les maneres de gestionar-los. Tot i això, els responsables polítics internacionals no tenen un mecanisme global per estar informats del coneixement científic actualitzat, i això limita la seva capacitat per identificar i abordar les amenaces de manera adequada, tal com s'explica en aquest article que s'acaba de publicar a Science 371, 774-776 (2021) (accés gratuït)

Recomanem l’establiment d’un organisme d'interacció científica-política mundial per a tots els productes químics i els seus residus. Aquest organisme global tindrà com a objectius:

• Produir avaluacions científiques sòlides i fonamentades per als responsables polítics, que incloguin l’escombrat regular de la temàtica i la detecció anticipada de problemes nous i emergents (de la ciència a la política)
• Comunicar a la comunitat científica (incloses les agències de finançament de la recerca) les necessitats oportunes d’investigació sobre desenvolupaments i aplicacions noves, que siguin rellevants per a la societat (de la política a la ciència).

A més, recomanem que es tinguin en compte les característiques bàsiques següents en els processos de negociació:
• Formació d’un òrgan intergovernamental, amb organitzacions de la societat civil i la indústria que serveixi d'observador per aportar experiència rellevant i coneixement;
• Establiment d’una política estricta de conflicte d’interessos i un rigorós procés de revisió per parells;
• Garantia d’una participació àmplia de científics i professionals, amb representació equilibrada i diversa de disciplines rellevants de ciències naturals i socials, gèneres i regions;
• Garantia d’una comunicació activa amb l’opinió pública;
• Realitzar avaluacions conjuntes que abordin múltiples preocupacions ambientals i socials d’una manera sinèrgica, juntament amb l’IPCC, l’IPBES i altres òrgans rellevants de política-ciència.

Si  us plau, doneu suport a aquesta recomanació per mostrar a tots els
governs  del  món la necessitat d’establir aquest organisme mundial de
ciència-política  sobre  els  productes  químics  i  els  seus residus
mitjançant la signatura d'aquest formulari on-line: https://www.ipcp.ch/activities/developing-a-global-science-policy-body-for-chemical-pollution

Si us plau, també compartiu-lo amb els vostres companys. La llista final de signants es reunirà en un document informatiu per a la 2a sessió d’UNEA5 el 2022 i es mostrarà al lloc web de l’IPCP.

Si  teniu  dificultats  per  emplenar  el  formulari, envieu un correu
electrònic a admin@ipcp.ch amb el vostre nom, càrrec, afiliació i país de residència. Les firmes noves poden trigar uns quants dies a aparèixer a la llista de signants ja que primer es validarà cada nom.