El grup professional de medi Ambient de l'AIQS organitza la Jornada online: Com evitar la corrosió provocada per l’aigua

A la indústria l’aigua s’utiliza per transportar energia, perquè es un fluïd econòmic i abocable a llera. L’aigua encontacte amb els metalls els corrou, i aquest fet provoca

grans costos perquè:

es malmet la instal.lació i cal reparar-la o substituir-la.

- hi ha un malbaratament de l’aigua.

La tecnologia per evitar la corrosió es basa en:

- dissenyar la instal·lació amb materials i tractaments adequats.

- intervenir en l’explotació de la instal·lació, monitoritzant els paràmetres que poden afectar.

- incorporant mecanismes que avisin quan els paràmetres no són els òptims, i així ajudin a la presa de decisions del personal que controla la instal·lació.