No És una tendÈncia, És una realiTAT

La sostenibilitat del Packaging afecta de ple a la  Indústria Alimentària. És un element complex, que depèn de tecnologies i  productes de tercers, però fonamental perquè no només protegeix l’elaborat al llarg del procés de distribució, sinó que transmet els valors de la marca al consumidor, sobre tot en el punt de venda.

Les iniciatives per a reduir l’ús del plàstic, l’eficiència dels envasos i embalatges, la reutilització i l’optimització del reciclatge han dut nous conceptes d’Eco-Packaging, per a donar respostes sostenibles en especial al repte de l’envàs primari.

ü Quantitat: utilitzar el menor número d’envasos i embalatges possibles

ü Materials: desenvolupament de materials biodegradables per a l’envasat i embalatge, i reducció de la varietat de compostos que s’utilitzen en un mateix envàs o embalatge amb l’objectiu de facilitar-ne el reciclatge.

ü Innovació: en el disseny, formulació, pes i dimensions dels envasos i embalatges són els objectius del nou concepte “Ecodiseny”.

ü Funcionalitat: disminuir el malbaratament de productes alimentaris.